Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt

Mã số: 

52.2003

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

1.      Hỗ trợ hoạt động thẩm định, phê duyệt tín dụng

 • Tiếp nhận hồ sơ từ Phụ trách phòng HTPDTD phân giao, tiến hành kiểm tra bề mặt hồ sơ theo checklist. Nếu hồ sơ đã đầy đủ so với checklist, chuyển phụ trách phòng để chuyển sang các phòng Phê duyệt tín dụng tương ứng (PD TD KHCN, PDTD KHDN). Nếu hồ sơ còn thiếu so với checklist, chuyên viên HT PDTD gửi email tới Chuyên viên tín dụng tại Chi nhánh để Chi nhánh bổ sung, đến khi chi nhánh bổ sung đủ thì chuyển phụ trách phòng để chuyển sang các phòng PD TD tương ứng (PDTD KHCN, PD TD KHDN).
 • Đôn đốc ĐVKD bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Phòng, Phòng phê duyệt  tín dụng  (KHCN, KHDN) và của Ban lãnh đạo (nếu có).
 • Theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ của phòng phê duyệt tín dụng ((KHCN, KHDN) đảm bảo tuân thủ cam kết chất lượng SLA.
 • Scan tờ trình của các phòng PDTD để gửi thư ký HĐTD trình các khoản tín dụng, tiếp nhận, scan và gửi Thông báo PDTD tới đơn vị kinh doanh theo quy định.
 • Liên hệ, tổ chức, sắp xếp lịch làm việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Khối PDTD, Phòng phê duyệt  tín dụng  (KHCN, KHDN) sau khi được Ban lãnh đạo phê duyệt.
 • Tiếp nhận các vướng mắc của ĐVKD và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện thẩm định và sau phê duyệt, chuyển các phòng Phê duyệt xử lý, báo cáo Ban lãnh đạo.

2.      Công tác quản trị, báo cáo

 • Theo dõi thông tin hồ sơ phê duyệt tín dụng của Khối PDTD theo quy định và yêu cầu quản trị nội bộ.
 • Lưu trữ hồ sơ thẩm định, tái thẩm định và đề xuất của Khối theo quy định.
 • Thực hiện lưu trữ các hồ sơ, chứng từ, báo cáo liên quan đến nhiệm vụ của Khối và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 • Tham gia ý kiến đối với việc xây dựng chính sách, quy định, quy trình, đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác thẩm định.
 • Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin khách hàng, hồ sơ của BVB, của Ngân hàng NN và Pháp luật.
 • Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và BVB

3.      Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối PDTD và Ban lãnh đạo Ngân hàng.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp đại học chính quy các nghành/chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, kinh tế, thương mại, quản trị KD hoặc các ngành liên quan..
 • Tiếng Anh chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên
 • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, chứng chỉ tin học B (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng thành thạo phần mềm Exel, Word, Outlook..
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong công tác thẩm định tín dụng, hỗ trợ tín dụng hoặc phê duyệt tín dụng
 • Am hiểu cơ bản  các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng, hiểu biết về quy định nghiệp vụ tín dụng
 • Am hiểu ở mức thông dụng về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác với đồng nghiệp tốt; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
 • Trung thực, bản lĩnh, kiên định; Tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao.