Chuyên viên Hỗ trợ - Nhóm kiểm thử

Mã số: 

154.2005

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Trung tâm Công nghệ Thông tin

Mô tả công việc: 

-          Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh; bộ phận nghiệp vụ vận hành, tác nghiệp hàng ngày trên các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank bao gồm hệ thống Core banking, hệ thống Thẻ, các giải pháp Ngân hàng điện tử (Internet banking, mobile banking, ví điện tử …); và các hệ thống báo cáo, hệ thống hỗ trợ khác; kiểm soát các vấn đề phát sinh trong các hệ thống trên; Tiếp nhận các yêu cầu phát triển phần mềm chuyển bộ phận phân tích xử lý;

-          Phân tích và phối hợp xử lý bug;

-          Hỗ trợ nhóm kiểm thử thực hiện kiểm tra, chạy thử các giải pháp kỹ thuật trước khi chính thức triển khai trên các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ;

-          Tiếp nhận đào tạo chuyển giao, tài liệu hướng dẫn sử dụng từ nhóm kiểm thử để đảm bảo công việc hỗ trợ người dùng sử dụng các chương trình/hệ thống sau khi go live;

-          Đề xuất các yêu cầu cải tiến, đề xuất giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng của Baovietbank;

-          Xử lý các yêu cầu khai thác dữ liệu; Tư vấn các đơn vị nghiệp vụ xây dựng các yêu cầu báo cáo/chương trình phục vụ hoạt động kinh doanh, tác nghiệp tại đơn vị;

-          Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công,

Điều kiện dự tuyển: 

-          Tốt nghiệp đại học loại Khá/Giỏi chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Kế toán kiểm toán; Công nghệ thông tin; Toán tin/Toán tin ứng dụng;

-          Tiếng Anh tương ứng trình độ C trở lên; Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành về Tài chính Ngân hàng;

-          Sử dụng thành thạo MS Office;

-          Hiểu biết về SQL/My SQL;

-          Có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;

-          Yêu thích lĩnh vực Công nghệ thông tin;

-          Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hỗ trợ trên hệ thống T24 Corebaking; hệ thống thẻ Way4…

-          Sức khỏe tốt; Có thể làm việc ngoài giờ,