Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng

Mã số: 

421.1811

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp

Mô tả công việc: 

 • Nghiên cứu, đánh giá thị trường;
 • Đề xuất ý tưởng sản phẩm, xây dựng và phát triển sản phẩm tín dụng;
 • Quản lý danh mục sản phẩm tín dụng theo phân công;
 • Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo. Lập kế hoạch và thực hiện việc đào tạo sản phẩm cho các ĐVKD;
 • Tham gia xây dựng chiến lược truyền thông về sản phẩm;
 • Rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai sản phẩm;

Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống;
 • Thành thạo tin học văn phòng; Excel, word, power point;
 • Có năng khiếu, kinh nghiệm về thuyết trình;
 • Hiểu biết sâu về hệ thống sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;
 • Hiểu biết về T24 là lợi thế.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm KHCN tại các ngân hàng TMCP hoặc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm QHKH tại các NHTMCP lớn.