Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm

Mã số: 

417.1811

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

- Thu thập, phân tích thực hiện các báo cáo ngành;

- Nghiên cứu thị trường về sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp;
- Theo dõi danh mục phát triển sản phẩm của các ngân hàng đối thủ theo từng mảng sản phẩm để xác định các thay đổi cần thiết, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm;
- Thường xuyên phối hợp thực hiện các khảo sát nội bộ với đội ngũ bán hàng về mức độ phù hợp và tính cạnh tranh của sản phẩm;

- Thiết kế sản phẩm, chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp: Trực tiếp tham gia xây dựng, chỉnh sửa, cập nhật các chính sách, sản phẩm ,quy trình, hướng dẫn, chính sách đi kèm với sản phẩm (biểu phí, điều kiện áp dụng,…) dựa trên tình hình thị trường và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dựa trên phối hợp với các bộ phận liên quan: Pháp chế, Quản trị rủi ro, Hoạt động, Nguồn vốn , IT;

- Định kỳ hàng tháng khảo sát nhu cầu thị trường về dịch vụ khách hàng doanh nghiệp trong các mảng sản phẩm liên quan. Phối hợp với Phòng QL HTKD thực hiện định kỳ và thường xuyên đánh giá về các thay đổi trong nhu cầu và đặc điểm của các nhóm phân khúc khách hàng để xác định các xu hướng phát triển và tinh chỉnh sản phẩm;

- Nghiệm thu, và đánh giá hiệu quả các sản phẩm khi triển khai ra thị trường, đưa ra các đề xuất sửa đổi cải tiến sản phẩm nhằm tăng hiệu quả trong quá trình triển khai;

- Hỗ trợ truyền thông cho các đơn vị kinh doanh về các chương trình và sản phẩm được triển khai trên hệ thống;

- Đầu mối hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ sản phẩm;

- Tham gia tư vấn / trực tiếp đào tạo các khóa học về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các bộ phận nghiệp vụ liên quan tại ngân hàng.

Điều kiện dự tuyển: 

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngân hàng, tài chính,...;

- Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tốt;

- Tin học: Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook,…);

- Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo, đánh giá thị trường;

- Có khả năng tổng hợp và xây dựng chính sách;

- Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;

- Phân tích, khai thác các sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;

- Quyết đoán, mạnh dạn bảo vệ ý tưởng, tiếp thu, lắng nghe, trau dồi các vấn đề mới, yếu tố mới trong quá trình công tác;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.