Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích

Mã số: 

191.2006

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Trung tâm Công nghệ Thông tin

Mô tả công việc: 

-          Nghiên cứu/tìm hiểu yêu cầu; xây dựng các tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích các yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng của Baovietbank, chuyển đơn  vị phát triển giải pháp thực hiện;

-          Phối hợp kiểm tra, fix lỗi chương trình;

-          Nghiên cứu, cấu hình, tham số hóa các sản phẩm dịch vụ mới trong các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank;

-          Tìm hiểu về mặt nghiệp vụ các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank;

-          Phối hợp hướng dẫn, đào tạo chuyển giao ứng dụng cho các nhóm hỗ trợ, vận hành, kiểm thử;

-          Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh; bộ phận nghiệp vụ vận hành, tác nghiệp hàng ngày trên các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank;

-          Tham gia các dự án CNTT;

-          Hỗ trợ trưởng nhóm quản lý công việc; đề xuất các ý tưởng cải tiến, xây dựng, tổ chức công việc nhóm;

-          Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công,

Điều kiện dự tuyển: 

-          Tốt nghiệp đại học loại Khá/Giỏi chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán…

-          Tiếng Anh tương ứng trình độ C trở lên; Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành về Tài chính Ngân hàng;

-          Sử dụng thành thạo MS Office; các công cụ phác họa giao diện, phân tích hướng đối tượng.

-          Hiểu biết về SQL/My SQL;

-          Có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;

-          Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm Ngân hàng tối thiểu 2 năm, hiểu biết về hệ thống T24, Way4… là một lợi thế;

-          Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành các khóa đào tạo BA;

-          Sức khỏe tốt; Có thể làm việc ngoài giờ,