Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên nhóm kiểm thử

Mã số: 

156.2005

Địa điểm làm việc: 

  • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

  • Trung tâm Công nghệ Thông tin

Mô tả công việc: 

-          Nghiên cứu tài liệu yêu cầu người sử dụng; tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng; tài liệu phân tích để xây dựng kịch bản kiểm thử;

-          Kiểm thử chương trình/hệ thống sau khi yêu cầu phần mềm hoàn thành giai đoạn phát triển;

-          Phối hợp nhóm phân tích, bộ phận phát triển giải pháp chỉnh sửa, fix lỗi;

-          Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ kiểm thử nghiệm thu hệ thống;

-          Xây dựng tài liệu/đào tạo hướng dẫn sử dụng;

-          Xây dựng kịch bản kiểm tra sau triển khai và kiểm tra kết quả sau khi go live;

-          Phối hợp cùng các thành viên xây dựng, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc;

-          Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công,

Điều kiện dự tuyển: 

-          Tốt nghiệp đại học loại Khá/Giỏi chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán…

-          Tiếng Anh tương ứng trình độ C trở lên; Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành về Tài chính Ngân hàng;

-          Sử dụng thành thạo MS Office;

-          Hiểu biết về SQL/My SQL;

-          Có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;

-          Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm tối thiểu 1 năm, hiểu biết về hệ thống T24, Way4… là một lợi thế;

-          Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành các khóa đào tạo kiểm thử phẩn mềm;

-          Sức khỏe tốt; Có thể làm việc ngoài giờ,