Báo chí viết về BAOVIET Bank

LÃI SUẤT NGÂN HÀNG BẢO VIỆT THÁNG 3/2020

Trong tháng 3/2020, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại BaoViet Bank là 7,99%/năm áp dụng cho sản phẩm EZ-Saving tại kì hạn 13 tháng cho tiền gửi thông thường.

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) được điều chỉnh ở một số kì hạn so với tháng trước và dao động từ 0,8% đến 7,99%/năm.
Đối với tiền gửi nhận lãi cuối kì, các kì hạn siêu ngắn như 7, 14 và 21 ngày được áp dụng cùng mức lãi suất 0,8%/năm.
Tiền gửi tại các kì hạn 1 và 2 tháng đang được huy động với lãi suất 4,8%/năm. Trong khi kì hạn 3 - 5 tháng hưởng lãi suất 5%/năm. Kì hạn gửi 6, 7 và 8 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 6,85%/năm.
Tiền gửi 9 tháng được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 6,9%/năm; kì hạn 10, 11 tháng là 6,95%/năm.
Kì hạn 12 tháng có lãi suất huy động 7,95%/năm; trong khi kì hạn 18, 24 và 36 tháng đang cùng được áp dụng cùng mức lãi suất 7,6%/năm; 15 tháng là 7,8%/năm.
Tiền gửi kì hạn 13 tháng đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 7,99%/năm.
Ngoài hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, BaoViet Bank còn triển khai sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving với mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên cao hơn từ 0,2 đến 0,55 điểm % so với hình thức gửi tiền lĩnh nhận lãi cuối kì.
Trong đó, lãi suất cao nhất tại sản phẩm EZ-Saving cũng ở mức 7,99%/năm, áp dụng cho các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Với tiền gửi không kì hạn, BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất 0,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 3/2020: Lãi suất ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 3/2020 - Ảnh 2.

(Theo Vietnambiz)

Chia sẻ: 

Các tin khác: