laisuat-vnd-to-chuc04/07/2020

Ngày hiệu lực: 

13/05/2020

LÃI SUẤT TIỀN GỬI VND CỦA TỔ CHỨC TẠI BAOVIET Bank

STT
Loại kỳ hạn
Lãi suất (%/năm)
STT
Loại kỳ hạn
Lãi suất
(
%/năm)
A
Lãi suất không kỳ hạn
0.2%
II
Kỳ hạn tháng
 
B
Lãi suất có kỳ hạn
 
1
01 tháng
4.25%
I
Kỳ hạn tuần
 
2
02 tháng
4.25%
1
01 tuần
0.2%
3
03 tháng
4.25%
2
02 tuần
0.2%
4
04 tháng
4.25%
3
03 tuần
0.2%
5
05 tháng
4.25%
 
 
 
6
06 tháng
6.2%
      7 07 tháng 6.3%
      8 08 tháng 6.4%
      9 09 tháng 6.5%
      10 10 tháng 6.5%
      11 11 tháng 6.6%
      12 12 tháng 7.2%
 
 
 
13
13 tháng
7.3%
 
 
 
14
24 tháng
7.3%
 
 
 
15
36 tháng
7.4%
 
 
 
16
48 tháng
7.4%

Ghi chú: 

* Lãi suất được tính trên cơ sở tháng là 30 ngày hoặc năm là 365 ngày. (Áp dụng từ ngày 13/05/2020)