Trưởng phòng Quản trị cơ sở hạ tầng

Mã số: 

490.1912

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin

Mô tả công việc: 

-      Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều phối các công việc vận hành các hệ thống hỗ trợ (AD, Email..), các hệ thống máy chủ, hệ thống mạng và hệ thống an ninh bảo mật bao gồm các công việc sau:

 • Quản trị mạng và các thiết bị bảo mật:
  • Tham mưu cho lãnh đạo TT về việc xây dựng kiến trúc, lập kế hoạch và tổ chức triển khai hạ tầng mạng và an toàn thông tin;
  • Tổ chức quản lý và vận hành các thiết bị mạng và các thiết bị bảo mật của toàn hệ thống BVB;
  • Xây dựng phương án quản lý truy cập mạng nội bộ, internet đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn.
 • Quản trị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ:
  • Tham mưu cho lãnh đạo TT về việc xây dựng kiến trúc, lập kế hoạch phát triển các hệ thống máy chủ đảm bảo an toàn và có tính sẵn sàng cao;
  • Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống máy chủ, tủ đĩa và các thiết bị lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dự phòng thảm họa;
  • Tổ chức quản trị người dùng, phân quyền sử dụng trên các hệ điều hành của máy chủ.

-      Đảm bảo an toàn thông tin:

 • Xây dựng quy trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc về đảm bảo an toàn an ninh thông tin của BVB;
 • Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định, tài liệu về an toàn thông tin;
 • Xây dựng tài liệu, đào tạo, hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro ANTT cho cán bộ IT;
 • Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của ngân hàng;
 • Tổ chức đánh giá, kiểm tra tính tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn ANTT theo quy định;
 • Kiểm tra, đánh giá hoặc phối hợp với đối tác thực hiện đánh giá các lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng, hệ thống;
 • Quản trị các hệ thống an toàn thông tin như Firewall, IPS, Anti-Virus….

-      Hỗ trợ đầu cuối:

 • Tổ chức quản lý các thiết bị đầu cuối, hỗ trợ khắc phục các lỗi trên các thiết bị CNTT;
 • Cài đặt máy tính (PC) cho người dùng tại các đơn vị.

-      Xây dựng kế hoạch nhân sự, đảm bảo nguồn lực thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao;

-      Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu, khi có yêu cầu của lãnh đạo về vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;

-      Chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc TT Quản lý hoạt động công nghệ thông tin;

-      Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Toán tin/Toán tin ứng dụng, Công nghệ thông tin hoặc An toàn thông tin…
 • Tiếng Anh trình độ C trở lên; Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Visio, Project);
 • Có kỹ năng trình bày, thuyết trình, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
 • Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình; Có tinh thần đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm;
 • Có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu;
 • Có hiểu biết về các kỹ thuật mã hóa dữ liệu;
 • Am hiểu và có kinh nghiệm trong việc triển khao các tiêu chuẩn an toàn thông tin như ISMS ISO 27000, PCI DSS, OWASP;
 • Có kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các thiết bị bảo mật như Firewall, IPS, WAF, Database Firewall,…bảo mật máy chủ, ứng dụng, ảo hóa,…
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm biên soạn các quy trình, tài liệu, chính sách về an toàn thông tin;
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành HP-UX, Linux;
 • Ưu tiên người có kinh nghiêm làm việc trong ngân hàng;
 • Ưu tiên có các chứng chỉ như CCNA, CCNP security, Security +, CEH, MCSA, MCSE, MCITP,…
 • Ưu tiên người có hiểu biết về các phương thức tấn công và phòng vệ.