Tester

Mã số: 

413.1910

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

 • Thực hiện việc kiểm thử phần mềm;

 • Thiết kế, xây dựng và quản lý các test case cho các sản phẩm phần mềm;
 • Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

Điều kiện dự tuyển: 

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ngành đào tạo Công nghệ Thông tin, Toán tin ứng dụng, Điện tử viễn thông…

 • Có khả năng lập trình với một trong các ngôn ngữ như: dotNet, Java, Info Basic, Visual Basic,…
 • Biết sử dụng SQL để khai thác dữ liệu;
 • Tiếng Anh tối thiểu đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;
 • Tin học văn phòng (Word, Excel, Visio…) tốt;
 • Sức khỏe tốt;
 • Có tư duy tốt, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến;
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm;
 • Có khả năng lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian, quản lý văn bản tài liệu;
 • Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp với yêu cầu các môn chuyên nghành tin học đạt điểm khá trở lên;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống T24 và hệ thống Thẻ Way4;
 • Ưu tiên ứng viên Có hiểu biết về ISO message 8583, NDC++, Diebold912, EMV, ATM, POS, NAC/NCC, HSM;
 • Ưu tiên ứng viên Có kiến thức về SOA, OOP, OOAD; DataWareHouse, BI;
 • Ưu tiên ứng viên Hiểu biết về hệ điều hành Windows/Unix/Linux.