Tin Khuyến Mãi

19/11/2019
Từ ngày 15/11-15/12/2019 NAPAS tiếp tục triển khai chương trình hoàn điểm cho các giao dịch thẻ thanh toán có liên kết NAPAS khi mua hàng Scan&Go với VinID tại các siêu thị Vinmart. 
Đăng kí nhận Tin Khuyến Mãi