Chứng chỉ tiền gửi ghi danh

-       Thời hạn gửi đa dạng;

-       Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh;

-       Thanh toán trước hạn;

-       Được cầm cố, chuyển nhượng, ủy quyền dễ dàng.

-       Loại tiền phát hành: VND;

-       Thời hạn: 13, 15, 18, 24, 36 tháng;

-       Mệnh giá tối thiểu: 1.000.000 VND;

-       Lãi suất: cố định trong suốt thời hạn của Chứng chỉ tiền gửi;

-       Phương thức trả lãi: cuối kỳ, định kỳ quý;

-       Thanh toán trước hạn: khách hàng được phép thanh toán trước hạn Chứng chỉ tiền gửi và được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của BAOVIET Bank tại thời điểm thanh toán trước hạn tính trên số ngày thực gửi.

-       Thanh toán tại bất kỳ điểm giao dịch nào của BAOVIET Bank.

Đối tượng:

-       Mọi cá nhân người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 

Hồ sơ đăng ký:

-       Giấy tờ tùy thân:

    • Người Việt Nam: CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực;
    • Người nước ngoài: Hộ chiếu và Thị thực còn hiệu lực (trừ trường hợp được miễn thị thực) 

-       Giấy đăng ký mua Chứng chỉ tiền gửi ghi danh.

Chia sẻ: