Tạo Nộp hồ sơ

Phó Trưởng phòng Giao dịch
Nhập các thông tin cơ bản về :
- Trình độ học vấn.
- Kỹ năng & lợi thế.
- Kinh nghiệm làm việc.
- Mong muốn của bản thân đối với công việc ứng tuyển.
Hồ sơ đính kèm phải được sử dụng mẫu của BAOVIET Bank. Tải mẫu hồ sơ tuyển dụng của BAOVIET Bank tại đây
Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
Các định dạng cho phép: doc.
7 + 6 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.

Tab nằm dọc