Nhân viên/ Chuyên viên nghiệp vụ thẻ và Ngân hàng điện tử

Mã số: 

389.1810

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

Trách nhiệm, nhiệm vụ chính:

 • Thực hiện các nghiệp vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa tập trung tại Hội sở theo đúng Quy trình phát hành thẻ của BVB và Hướng dẫn thực hiện công việc của TP. Nghiệp vụ, đảm bảo xử lý chính xác, đúng thời hạn quy định;
 • Thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng quốc tế theo đúng Quy trình phát hành thẻ của BVB và Hướng dẫn thực hiện công việc của TP. Nghiệp vụ, đảm bảo xử lý chính xác, đúng thời hạn quy định;
 • Thực hiện in và gửi sao kê bản cứng qua đường bưu điện cho các KH đăng ký đúng thời gian quy định;
 • Quản lý, giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống thiết bị thanh toán (ATM/POS,…), hệ thống thẻ, hệ thống ngân hàng điện tử và các hệ thống phụ trợ (báo động, camera,…) theo sự phân quyền và phân công của phụ trách trực tiếp. Kịp thời phát hiện và phối hợp với các bên liên quan khắc phục sự cố theo đúng quy trình, đảm bảo các hệ thống hoạt động an toàn, liên tục, thông suốt;
 • Tiếp nhận, cung cấp thông tin và hỗ trợ xử lý các Yêu cầu trợ giúp từ nhóm kế toán tra soát, nhóm nghiệp vụ và từ CN/PGD;
 • Thực hiện cá thể hóa thẻ hàng ngày theo đúng quy trình, quy định về phát hành thẻ của BVB;
 • Thực hiện các công việc khác do KSV/ Trưởng nhóm/ Trưởng phòng giao.

Quyền hạn:

 • Xử lý phát hành thẻ tập trung tại Hội sở theo sự phân quyền. Đề nghị CN/PGD và các bộ phận có liên quan bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ thông tin, chứng từ yêu cầu phát hành thẻ;
 • Đưa ra yêu cầu liên quan đến việc phát triển các tính năng, giải pháp phát hành thẻ;
 • Truy cập vào các hệ thống có liên quan theo sự phân quyền để phục vụ việc khai báo thiết bị, quản lý, giám sát hoạt động của các hệ thống, kiểm tra và khắc phục sự cố;
 • Đề nghị CN/PGD và các bộ phận có liên quan làm rõ thông tin, cung cấp chứng từ, phối hợp khắc phục sự cố và xử lý yêu cầu trợ giúp.

 

Điều kiện dự tuyển: 

 • Độ tuổi: Dưới 35; 
 • Ngoại hình/ Sức khỏe: Đủ sức khỏe lao động;
 • Trình độ học vấn/ chuyên môn: 

  Vị trí Nhân viên:

  -    Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học;

  Vị trí Chuyên viên:

  -    Tốt nghiệp Đại học;

  Có hiểu biết tổng quan về thị trường thẻ, sản phẩm thẻ (tại Việt Nam và trên thế giới);

 • Trình độ ngoại ngữ / tin học: 

  Ngoại ngữ: Nghe, đọc và hiểu tốt tiếng Anh;

  Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel;

 • Năng lực/ kỹ năng: 

  -    Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc;

  -    Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

  -    Có khả năng theo dõi, quản lý, sắp xếp công việc;

  -    Giao tiếp tốt

 • Số năm kinh nghiệm làm việc: 

  -    Vị trí Chuyên viên: 1-3 năm;

 • Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công việc: 
  -    Vị trí Chuyên viên: 1 năm.
 • Ưu tiên:

        -    Ưu tiên nam giới; 

        -    Người có kinh nghiệm công tác ở vị trí tương tự;
        -    Người đã từng sử dụng hệ thống Corebank và hệ thống quản lý thẻ CMS tương tự BVB.