Chuyên viên chính Marketing

Mã số: 

297.1907

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)

Đơn vị cần tuyển: 

 • Khối Văn phòng và Quản trị Hoạt động

Mô tả công việc: 

Nghiên cứu thị trường:

-          Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, đối thủ, nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện tại theo tiêu chuẩn của BVB;

-          Phối hợp nghiên cứu thị trường và phân tích thông tin khách hàng, dữ liệu nội bộ để tiến hành khảo sát đánh giá hiệu quả chương trình và các hoạt động marketing, phản hồi và đề xuất để tăng hiệu quả chương trình.

Triển khai các chiến dịch Marketing theo yêu cầu của Khối kinh doanh:

-          Điều phối, hỗ trợ các chi nhánh, phòng giao dịch trong viêc thay thế, đổi mới các ấn phẩm truyền thông;

-          Hỗ trợ lên kế hoạch truyền thông và tiếp thị cho các chương trình Marketing theo kế hoạch đã được thống nhất và phù hợp định hướng kinh doanh của sản phẩm phụ trách;

-          Quản trị chanel (paid media) truyền thông, tracking & Analytics dữ liệu chiến dịch;

-          Triển khai tìm kiếm các nhà cung cấp, thực hiện quản lý các hoạt động truyền thông và tiếp thị cho sản phẩm phụ trách trên tất cả các kênh liên quan bao gồm truyền thông đại chúng, truyền thông trực tiếp, truyền thông số;

-          Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng và phối hợp cùng các phòng ban liên quan (Phát triển Sản phẩm, Kinh doanh, CSKH, Mua sắm ...) để triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đề ra (chăm sóc,theo dõi phản hồi, đánh giá kết quả).

Báo cáo hoạt động và ngân sách:

-          Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình đang diễn ra, lập báo cáo định kỳ;

-          Quản lý việc sử dụng ngân sách Marketing, quyền lợi hợp đồng từ nhà cung cấp cho chiến dịch phụ trách;

-          Định kỳ theo dõi và phân tích, lên báo cáo về hoạt động để có định hướng lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động Marketing được hiệu quả;

-          Báo cáo đánh giá chất lượng hoạt động các chanel online (Facebook; youtube, website…).

Khác

-          Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng theo sự phân công của Trưởng phòng và phó phòng.

Điều kiện dự tuyển: 

 • -        Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại, Tài chính Ngân hàng, Báo chí - Truyền thông…

  -        Hơn 3 năm kinh nghiệm trong công việc marketing;

  -        Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập/ theo nhóm;

  -        Ưu tiên:

  • Có kinh nghiệm làm quảng cáo kỹ thuật số;
  • Ứng viên nam; ngoại ngữ tốt; có khả năng dẫn chương trình (MC); đã từng làm vị trí tương tự tại ngân hàng khác.