Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định mảng KHCN

Mã số: 

320.1908

Địa điểm làm việc: 

 • Hội sở (Hà Nội)
 • TP. Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: 

  • Tái thẩm định độc lập và khách quan các khoản vay, việc định giá theo giá trị thị trường cho các tài sản đảm bảo tín dụng thuộc thẩm quyền;
  • Gặp gỡ khách hàng hoặc đến thăm nơi làm việc, nhà máy, cơ sở sản xuất, cùng với Chuyên viên Quan hệ Khách hàng để có đánh giá độc lập cho các khoản tín dụng;
  • Tư vấn cho Khối kinh doanh các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Phối hợp với các bộ phận liên quan hướng dẫn các Chuyên viên Quản lý khách hàng nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng;
  • Thiết lập, hoàn thiện hệ thống chính sách, công cụ, tiêu chuẩn đánh giá tín dụng nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý rủi ro;
  • Tham gia đào tạo về nghiệp vụ tín dụng và tự trao đổi với Đơn vị kinh doanh về các tiêu chuẩn và các mong muốn về chất lượng thẩm định tín dụng để tiến tới một sự thống nhất trong việc đánh giá và phê duyệt tín dụng;
  • Thu thập các bài học kinh nghiệm trong Quản lý tín dụng để phục vụ mục đích đào tạo.

Điều kiện dự tuyển: 

  • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên các trường thuộc Khối Kinh tế (Hệ chính quy);
  • Am hiểu về nghiệp vụ Tín dụng: phân tích tín dụng và quản lý rủi ro, lập và thẩm định dự án đầu tư, phân tích hoạt động kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;
  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng thương mại và liên quan tới tín dụng;
  • Tiếng Anh cơ bản (Đọc, viết thành thạo); Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng như Word, Excel, Power point;
  • Khả năng làm việc độc lập, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
  • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong việc xây dựng, thiết lập các cơ chế chính sách  tại các Ngân hàng thương mại, thẩm định, định giá, quản lý các loại tài sản bảo đảm tiền vay.