Payroll Plus - Tích hợp nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp khi trả lương

Dịch vụ trả lương qua tài khoản với tiện ích chính nhằm đơn giản hóa và tiết giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc thanh toán lương cho cán bộ nhân viên, giờ đây đã được tích hợp thêm nhiều ưu đãi đặc biệt thông qua gói sản phẩm Payroll Plus.

Khi đăng ký sử dụng gói sản phẩm Payroll Plus, doanh nghiệp sẽ được:

  • Miễn phí mở tài khoản thanh toán (tài khoản trả lương), phí đăng ký dịch vụ trả lương;
  • Miễn phí đăng ký dịch vụ BAOVIET i-Banking lần đầu tiên;
  • Miễn phí phát hành thẻ cho cán bộ nhân viên lần đầu tiên, áp dụng trong 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng;
  • Miễn phí chi lương trong 05 năm đầu tiên;
  • Miễn 05 giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống qua i-Banking trong 01 tháng, áp dụng trong 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (chỉ áp dụng đối với các món tiền chuyển có giá trị dưới 500 triệu đồng).

Bên cạnh đó, các cán bộ nhân viên của doanh nghiệp sẽ được tư vấn mở tài khoản lương (BVIP hoặc BVLink) trong đó có tích hợp các tiện ích Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, đồng thời được hưởng thêm nhiều ưu đãi như:

  • Miễn phí mở tài khoản thanh toán, tài khoản lương;
  • Miễn phí đăng ký dịch vụ i-Banking lần đầu;
  • Miễn phí thường niên cho chủ thẻ và sử dụng dịch vụ i-Banking năm đầu tiên;
  • Ưu tiên xem xét cho vay tín chấp, cho vay thấu chi tài khoản lương,...

Khách hàng quan tâm đến gói sản phẩm Payroll Plus, vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch của BAOVIET Bank trên toàn quốc hoặc gọi đến Trung tâm DVKH 1900 55 88 48 để biết thêm chi tiết.

Chia sẻ: