BAOVIET EASY LIFE

Cho vay thấu chi Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  • Lãi suất ưu đãi
  • Hạn mức thấu chi lên đến 80% tổng giá trị giải ước của các Hợp đồng bảo hiểm của KH      
  • Thời gian cho vay dài (theo thời gian Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ)
  • Sử dụng linh hoạt
  • Chỉ tính lãi khi khách hàng sử dụng
  • Không tính phí trả nợ trước hạn
  • Phê duyệt cấp tốc trong 1 giờ làm việc
  • Hồ sơ, thủ tục đơn giản

Đối tượng

  • Cá nhân là người mua trong Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
  • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã đóng đủ phí từ 24 tháng trở lên

Chia sẻ: