Menu
close

CVC/CVCC phát triển kinh doanh bán lẻ

821.2208
Khối Ngân hàng Bán lẻ & Doanh nghiệp
15/09/2022
Hội sở (Hà Nội)
 • Hiểu rõ và nắm bắt được các kiến thức chung về tín dụng
 • Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán được giao
 • Nắm rõ và thực hiện tốt các công việc trong chương trình thúc đẩy bán hàng.
 • Nắm rõ thông tin các ĐVKD cần hỗ trợ. Tối thiểu sau 03 tháng sẽ lên chương trình triển khai tại ĐVKD.
 • Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các công việc phát sinh tại đơn vị sau quá trình triển khai TĐB tại đơn vị.
 • Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông chính sách, chương trình tới đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đạo. Truyền thông và Đào tạo
 • Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng, các chính sách, quy định mới cho các RM tại ĐVKD.
 • Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng chính sách/sản phẩm.
 • Nhiệm vu khác
 • Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Khối/TT, Lãnh đạo Phòng phân công.
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, ưu tiên đối với các ứng viên đã từng có kinh nghiệm tại các vị trí của Khối Ngân Hàng Cá Nhân hoặc Quan hệ khách hàng cá nhân tại Đơn vị kinh doanh.
 • Thành thạo Excel, PowerPoint
 • Có kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm;
 • Chăm chỉ, cần cù, có tinh thần trách nhiệm công việc cao, ngoại hình khá
 • Các điều kiện khác theo quy định chung của BVB
Ứng tuyển ngay