Menu
close

Chuyên Viên Phát triển phần mềm IT

IT 12.2023
Trung tâm Công nghệ Thông tin
31/12/2023
Hội sở (Hà Nội)

Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/chỉnh sửa hệ thống Corebanking T24; hệ thống thẻ Way4; Các hệ thống kênh giao tiếp điện tử: Internet Banking, Mobile Banking, SMS banking, Payment Gateway, E-Commerce ... ; Các hệ thống hỗ trợ MIS, FTP …

    - Tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và nâng cấp hệ thống Core Banking, Hệ thống thẻ, DataWarehouse...

    - Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank

    - Tiếp nhận chuyển giao, đào tạo công nghệ từ các đối tác.

    - Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

    - Tuân thủ Nội quy lao động của Ngân hàng.

Yêu cầu về học vấn:

    Tốt nghiệp Đại học ngành đào tạo Công nghệ Thông tin hoặc Toán tin ứng dụng hoặc Điện tử viễn thông.

    Có khả năng lập trình tốt với ít nhất một trong những ngôn ngữ sau: Java, C#, Info Basic (jBase)

    Có hiểu biết cơ bản ít nhất một trong những cơ sở dữ liệu sau: Oracle, SQL Server, jBase

    Hiểu biết cơ bản ít nhất một trong những hệ điều hành sau: Windows, Unix, Linux.

    Hiểu biết về ISO message 8583, NDC++, Diebold912, EMV, ATM, POS, NAC/NCC, HSM là một lợi thế.

    Có hiểu biết về một trong những kiến thức sau là một lợi thế, bao gồm: Kiến trúc hướng đối tượng (SOA), Lập trình hướng đối tượng (OOP), Phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD); DataWarehouse, Business Intelligence (BI).

Ứng tuyển ngay