Menu
close

Thông tin cá nhân

Chuyên viên Cao cấp Phê duyệt Tín dụng Cá nhân

  • Hồ sơ đính kèm phải được sử dụng mẫu của BAOVIET Bank.
  • Mẫu hồ sơ tuyển dụng BAOVIET Bank
  • Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
  • Các định dạng cho phép: .xls,.xlsx,.doc,.docx,.pdf